fbpx

Jsme udržitelní

V CTP zaujímáme praktický přístup k ochraně životního prostředí. Proto jsme se zavázali, že do roku 2023 bude naše obchodní síť uhlíkově neutrální. Cílem není pouze uhlíková neutralita, ale také pozitivní dopad na komunity, kde působíme.

Zpráva Green Bond
as at 13 October 2022

Dopad našich činností na životní prostředí bereme vážně. To je důvod, proč stavíme špičkové udržitelné budovy s nejmodernějšími materiály a technologiemi, abychom zajistili jejich udržitelnost v průběhu času. Jako vlastník a provozovatel našeho průmyslového a kancelářského portfolia se snažíme zajistit, abychom dodávali vysoce efektivní budovy s co nejmenší ekologickou stopou. Naším cílem je být lídrem v oboru v přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku a proto jsme se zavázali, že do roku 2023 bude naše obchodní síť uhlíkově neutrální. Zdvojnásobili jsme naše stávající úsilí o udržitelnost a v loňském roce jsme představili řadu iniciativ, které ovlivní celý rozsah našich operací. Cílem není pouze uhlíková neutralita, ale také pozitivní dopad na komunity, kde působíme.

Certifikace BREEAM

Abychom dále posílili udržitelnost našich operací a dosáhli čisté uhlíkové neutrality do roku 2023, CTP je nyní prvním evropským průmyslovým developerem, který provedl certifikaci BREEAM pro celé své portfolio průmyslových nemovitostí.

BREEAM je první standardizovaná metoda na světě pro hodnocení udržitelnosti budov. V roce 2012 se CTP stala první společností mimo Spojené království, která získala nejvyšší úroveň certifikace BREEAM pro naše portfolio kancelářských budov. Všechny kancelářské prostory CTP jsou postaveny podle nejvyšších specifikací BREEAM. V současné době má téměř 20% našeho celkového portfolia certifikaci BREEAM. Abychom dále posílili udržitelnost našich operací a dosáhli čisté uhlíkové neutrality do roku 2023, CTP je nyní prvním evropským průmyslovým developerem, který provedl certifikaci BREEAM pro celé své portfolio průmyslových nemovitostí. Jedná se nejen o certifikaci BREEAM pro nové budovy, ale také pro stálé portfolio, které vyžaduje značné průběžné investice do nových technologií, systémů a materiálů. Půjde o největší certifikační proces BREEAM, jaký byl kdy proveden – certifikuje téměř 300 budov v šesti zemích. Do roku 2021 plánujeme mít všechny naše budovy certifikované BREEAM.

Uhlíkově neutrální společnost v roce 2023
Všechny budovy certifikovány BREEAM v roce 2020

Chytré budovy

Chytré budovy měří spotřebu energie v reálném čase a umožňují identifikovat způsoby, jak provoz budov ještě více zefektivnit, což pomáhá šetřit jak peníze, tak životní prostředí.

V rámci našeho závazku k udržitelnosti vylepšujeme naše stálé portfolio technologií shromažďování dat, abychom mohli lépe analyzovat výkonnost budov. Chytré budovy umožňují sledovat spotřebu energie budovy v reálném čase. To nám umožňuje identifikovat způsoby, jak ještě více zefektivnit provoz budov, což pomáhá šetřit jak peníze, tak životní prostředí.

„Sledujeme celý životní cyklus naší společnosti a snažíme se minimalizovat náš dopad na životní prostředí“

Certifikace ISO

Náš závazek k udržitelnému rozvoji zahrnuje certifikaci ISO pro systémy environmentálního a energetického managementu pro celé naše portfolio.

V současné době všechny naše budovy v České republice a Rumunsku získaly certifikaci ISO 14001 (Environmentální management) a 50001 (Energy management). To dále podtrhuje náš závazek jak vůči životnímu prostředí, tak vůči našim nájemcům. Pokračujeme v zavádění vysokých standardů udržitelnosti do našich procesů v celém portfoliu skupiny a plánujeme v blízké budoucnosti dokončit certifikaci ISO ve všech zemích, kde provozujeme síť CTParků.

Cirkulární parky

Cirkulární ekonomika je systém „uzavřené smyčky“, který minimalizuje plýtvání a spotřebu zdrojů. Zavádíme koncept „cirkulárních parků“, abychom maximalizovali udržitelnost, počínaje naším prvotřídním kancelářským portfoliem.

CTP pracuje na tom, aby byly její průmyslové a kancelářské parky udržitelnější. Spielberk Office Center v Brně jsme zvolili jako pilotní projekt, abychom zjistili, co můžeme udělat pro to, abychom se dostali k nulovému odpadu a vyšší efektivitě v souladu s principy oběhového hospodářství. Český Institut cirkulární ekonomiky nám dal sadu konkrétních doporučení, která učiní fungování celého office parku šetrnějším k životnímu prostředí. To zahrnuje například instalaci horkovzdušné sušičky ve všech koupelnách, což zabrání téměř 80 000 tun odpadu papíru ročně. Mezi další iniciativy patří investice do lepších recyklačních nádob a vytváření systémů, které našim klientům umožní snadno recyklovat jejich kancelářský odpad, včetně papíru, toneru do tiskáren a biologického odpadu. Osvědčené postupy z pilotního projektu Spielberk budou kromě průmyslového portfolia tam, kde to bude možné, přeneseny i do našich dalších kancelářských projektů v Brně a Ostravě.

Solární plán

V rámci naší komplexní iniciativy udržitelnosti budou od roku 2020 všechny naše nové budovy postaveny „připravené na solární energii.“ Navázali jsme také partnerství se společností, která získává a dále prodává 100% obnovitelné zdroje energie, abychom našim klientům umožnili nakupovat 100% obnovitelné, stále dostupné energie za ceny, které jsou nebo jsou nižší než standardní poplatky za energie. V současné době je naším solárním cílem vybudovat v České republice 20 MW elektrické kapacity během roku 2020.

V průběhu let CTP nainstalovala mnoho solárních elektráren na střechy našich budov. V současné době máme v České republice osm fungujících solárních farem. V rámci naší komplexní iniciativy udržitelnosti budou počínaje rokem 2020 všechny nové budovy CTP stavěny „připravené na solární energii“ – to znamená, že střechy budou postaveny tak, aby umožnily vytvoření solární farmy na každé budově začleněním nezbytné přípojné technologie, nebo budou postaveny s již nainstalovanými solárními panely. V lednu 2020 zahájila CTP partnerství se společností Nano Energies – společností, která získává a dále prodává 100% obnovitelnou energii – aby našim klientům umožnila nakupovat 100% obnovitelnou energii, která je neustále k dispozici, za ceny, které jsou nebo jsou nižší než standardní poplatky za energie. To bude pro naše klienty velkou výhodou a je to možné pouze díky rozsahu a rozsahu sítě CTPark. V současné době je naším solárním cílem vybudovat v České republice 20 MW elektrické kapacity během roku 2020. Naše solární iniciativa umožňuje CTP nabízet obnovitelnou energii našim nájemcům v těch parcích, které ji mají, což snižuje jejich provozní náklady a zároveň jim poskytuje životaschopný zdroj obnovitelné energie pro jejich vlastní cíle udržitelnosti.

CTForest

Klíčovým pilířem naší čisté uhlíkově neutrální strategie je nákup a údržba přirozených lesů v zemích, kde působíme. Za tímto účelem se CTP zavázala investovat do lesních rezervací v celé střední a východní Evropě v poměru 1:1 k našemu vybudovanému portfoliu. Jako první krok zakoupila CTP v říjnu 2019 svou první lesní rezervaci poblíž Mladé Boleslavi v České republice. Celý 100hektarový les bude zachován v přirozeném stavu a bude obhospodařován odbornými pracovníky pro podporu biodiverzity, která zároveň ochrání před napadením kůrovcem, který pustoší jehličnaté lesy České republiky. CTP vysadí různé stromy, aby vyrovnala naši uhlíkovou stopu a také poskytla genetickou rozmanitost, aby pomohla bojovat s napadením kůrovcem, které je přímým důsledkem nízké biologické rozmanitosti vyplývající z monokulturní výsadby a nadměrného zalesňování. CTP nadále hledá další staré lesy ve střední a východní Evropě k ochraně, protože jsou nejlepším typem úložiště uhlíku: divoké, biologicky rozmanité, staré lesy jsou až 40krát účinnější při zachycování uhlíku než nově vysázené, lesní farmy.

Přístup CTP k ESG

Zpráva Green Bond

Jak bude vypadat dokonalý sklad budoucnosti?

Říká se tomu cirkulární budova. Díky dokonalé izolaci téměř nepotřebuje topení ani klimatizaci. Funguje nezávisle na veřejných sítích, které využívá pouze jako zálohu. Vyrábí energii ze solárních panelů a zpětně zachycuje dešťovou vodu, kterou pak může 100% recyklovat. Dokonce i splachovací toaletní voda se čistí na filtrech a recirkuluje. Stejně tak budou nevyužité potraviny recyklovány na výrobu biopaliva. Výhodou takové budovy je, že ji lze postavit kdekoli a používat bez dalších ekologických požadavků. Jakmile je operace ukončena, dodavatel ji rozebere a veškerý materiál odveze k recyklaci a opětovnému použití.

Jak vypadá chytrá budova?

Klíčem je sběr dat. Díky analýze dat jsme schopni našim nájemcům ušetřit peníze, například tím, že zjistíme, že nájemce nakupuje více rezervované kapacity elektřiny, než ve skutečnosti potřebuje. Nebo jiný příklad: během Vánoc v našich kancelářských parcích – v době, kdy v zařízení prakticky nikdo nepracoval – jsme zjistili, že kanceláře stále spotřebovávají velké množství elektřiny. To bylo způsobeno chlazením potřebným pro počítačové servery a chlazením potřebným pro tyto servery. Takže jsme přišli s nápadem nasávání přirozeně chladného vzduchu zvenčí, aby se servery ochladily. Tyto „drobné“ věci mohou nájemníkům ušetřit desítky tisíc eur ročně. A seznam pokračuje: lze správně nastavit řízení osvětlení, můžeme změnit dveřní systémy v oblastech, kde je požadováno vytápění atd.

Stavíme parky

CTP je kompletním developerem komerčních nemovitostí. Stavíme, spravujeme a dodáváme na míru postavené, technologicky vyspělé obchodní parky po celé střední a východní Evropě.

Learn more

Budujeme komunity

Chceme být dobrým sousedem. Prosazujeme společensky odpovědné chování ve všech zemích, kde působíme, kde podporujeme širokou škálu komunitních organizací zaměřených především na děti a mládež.

Learn more
Opravdu nám záleží.
Copy link
Powered by Social Snap