fbpx

(299 / 299)
Raspooloživo
prostor
Objekat Status Park Država
149.082 m² Planned
Romania
149.082 m² Planned
Romania
111.283 m² under construction
Poland
105.783 m² built
Netherlands
98.988 m² Planned
Serbia
85.345 m² Planned
Serbia
81.371 m² Planned
Poland
77.550 m² under construction
Poland
71.819 m² Planned
Czech Republic
70.912 m² Planned
Romania
63.858 m² Planned
Romania
62.615 m² Planned
Slovakia
59.760 m² Planned
Serbia
59.438 m² under construction
Romania
57.760 m² Planned
Poland
51.160 m² Planned
Poland
51.054 m² Planned
Czech Republic
51.053 m² Planned
Romania
48.200 m² Planned
Romania
47.986 m² Planned
Czech Republic
47.100 m² Planned
Poland
46.950 m² Planned
Poland
44.765 m² Planned
Slovakia
44.500 m² Planned
Hungary
41.894 m² Planned
Serbia
41.152 m² Planned
Bulgaria
41.100 m² under construction
Poland
40.982 m² under construction
Romania
40.500 m² Planned
Poland
39.400 m² under construction
Romania
39.086 m² Planned
Hungary
38.900 m² Planned
Romania
38.000 m² Planned
Austria
37.907 m² Planned
Czech Republic
37.800 m² under construction
Poland
37.636 m² Planned
Serbia
37.609 m² Planned
Bulgaria
37.478 m² Planned
Czech Republic
37.360 m² Planned
Poland
36.853 m² built
Czech Republic
36.548 m² built
Slovakia
36.291 m² Planned
Romania
36.288 m² under construction
Romania
34.868 m² Planned
Czech Republic
34.778 m² Planned
Hungary
33.200 m² built
Hungary
33.182 m² Planned
Hungary
32.326 m² Planned
Czech Republic
32.258 m² Planned
Bulgaria
32.000 m² Planned
Austria
31.628 m² Planned
Austria
31.500 m² under construction
Poland
30.620 m² Planned
Romania
29.865 m² built
Romania
29.655 m² Planned
Slovakia
28.722 m² under construction
Romania
27.884 m² Planned
Czech Republic
27.544 m² under construction
Slovakia
27.467 m² built
Hungary
26.869 m² Planned
Romania
26.755 m² Planned
Bulgaria
26.755 m² Planned
Bulgaria
26.492 m² Planned
Slovakia
26.435 m² Planned
Slovakia
26.189 m² Planned
Slovakia
25.633 m² Planned
Austria
25.633 m² Planned
Austria
25.477 m² Planned
Serbia
25.297 m² Planned
Czech Republic
24.750 m² Planned
Poland
24.677 m² Planned
Romania
24.519 m² Planned
Slovakia
24.471 m² Planned
Slovakia
24.471 m² Planned
Czech Republic
24.410 m² Planned
Slovakia
23.825 m² Planned
Romania
23.500 m² built
Romania
23.410 m² Planned
Romania
22.699 m² Planned
Bulgaria
22.225 m² Planned
Poland
22.149 m² Planned
Slovakia
22.022 m² Planned
Serbia
21.901 m² Planned
Serbia
21.066 m² under construction
Romania
21.000 m² Planned
Poland
20.879 m² Planned
Czech Republic
20.630 m² Planned
Romania
20.490 m² Planned
Poland
19.950 m² under construction
Poland
19.895 m² built
Czech Republic
19.867 m² built
Hungary
19.825 m² Planned
Slovakia
19.114 m² Planned
Slovakia
18.990 m² under construction
Poland
18.914 m² Planned
Slovakia
18.914 m² Planned
Slovakia
18.688 m² Planned
Czech Republic
18.682 m² Planned
Czech Republic
18.663 m² Planned
Slovakia
18.450 m² built
Poland
18.415 m² Planned
Hungary
18.403 m² Planned
Slovakia
18.373 m² built
Hungary
18.264 m² Planned
Czech Republic
18.209 m² Planned
Czech Republic
18.145 m² Planned
Romania
17.709 m² Planned
Bulgaria
17.697 m² Planned
Romania
17.697 m² Planned
Romania
17.697 m² Planned
Romania
17.649 m² built
Romania
17.400 m² Planned
Poland
16.626 m² Planned
Slovakia
16.626 m² Planned
Slovakia
16.400 m² Planned
Hungary
16.340 m² Planned
Czech Republic
16.204 m² Planned
Slovakia
15.926 m² Planned
Austria
15.211 m² Planned
Hungary
15.000 m² Planned
Serbia
14.937 m² Planned
Czech Republic
14.749 m² built
Romania
14.036 m² Planned
Slovakia
14.036 m² Planned
Slovakia
14.000 m² Planned
Austria
13.907 m² Planned
Serbia
13.824 m² under construction
Romania
13.750 m² under construction
Romania
13.750 m² under construction
Romania
13.440 m² Planned
Czech Republic
13.392 m² Planned
Poland
13.150 m² Planned
Poland
13.143 m² Planned
Slovakia
13.051 m² built
Czech Republic
12.885 m² Planned
Hungary
12.855 m² Planned
Czech Republic
12.803 m² Planned
Czech Republic
12.586 m² Planned
Czech Republic
12.095 m² Planned
Romania
12.081 m² Planned
Poland
12.010 m² Planned
Czech Republic
11.900 m² built
Hungary
11.813 m² Planned
Romania
11.813 m² Planned
Romania
11.645 m² Planned
Hungary
11.634 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.364 m² Planned
Czech Republic
11.247 m² Planned
Slovakia
11.156 m² built
Slovakia
10.820 m² under construction
Romania
10.489 m² Planned
Slovakia
10.436 m² Planned
Czech Republic
10.400 m² under construction
Romania
10.365 m² Planned
Romania
10.283 m² Planned
Hungary
10.224 m² built
Romania
10.196 m² Planned
Czech Republic
10.080 m² Planned
Czech Republic
10.004 m² built
Hungary
10.000 m² under construction
Poland
10.000 m² Planned
Poland
9.992 m² Planned
Czech Republic
9.952 m² Planned
Czech Republic
9.786 m² built
Czech Republic
9.780 m² built
Romania
9.743 m² built
Czech Republic
9.680 m² Planned
Slovakia
9.553 m² Planned
Czech Republic
9.255 m² under construction
Slovakia
9.216 m² Planned
Romania
9.202 m² built
Hungary
9.045 m² Planned
Romania
9.000 m² under construction
Romania
8.850 m² Planned
Czech Republic
8.794 m² Planned
Czech Republic
8.712 m² Planned
Czech Republic
8.600 m² under construction
Poland
8.447 m² Planned
Romania
8.408 m² built
Czech Republic
8.321 m² Planned
Czech Republic
8.308 m² Planned
Slovakia
8.284 m² Planned
Romania
8.140 m² built
Czech Republic
8.116 m² Planned
Romania
7.700 m² Planned
Hungary
7.536 m² built
Hungary
7.465 m² Planned
Czech Republic
7.285 m² Planned
Czech Republic
7.191 m² built
Czech Republic
7.104 m² built
Hungary
7.067 m² Planned
Czech Republic
7.066 m² Planned
Slovakia
7.066 m² Planned
Czech Republic
7.047 m² Planned
Slovakia
7.047 m² Planned
Czech Republic
7.024 m² Planned
Czech Republic
6.962 m² built
Czech Republic
6.710 m² Planned
Bulgaria
6.554 m² Planned
Czech Republic
6.552 m² Planned
Serbia
6.481 m² Planned
Czech Republic
6.481 m² Planned
Czech Republic
6.271 m² built
Romania
6.257 m² built
Czech Republic
6.120 m² built
Hungary
6.100 m² built
Czech Republic
5.965 m² Planned
Romania
5.880 m² built
Hungary
5.733 m² built
Romania
5.562 m² Planned
Czech Republic
5.300 m² Planned
Czech Republic
5.246 m² Planned
Bulgaria
5.239 m² built
Czech Republic
5.121 m² built
Czech Republic
5.102 m² built
Hungary
5.090 m² Planned
Czech Republic
5.012 m² built
Czech Republic
4.797 m² built
Czech Republic
4.790 m² Planned
Romania
4.770 m² built
Romania
4.724 m² Planned
Czech Republic
4.703 m² built
Czech Republic
4.576 m² Planned
Romania
4.497 m² built
Romania
4.426 m² Planned
Slovakia
4.329 m² built
Czech Republic
4.250 m² built
Czech Republic
4.246 m² built
Czech Republic
4.135 m² built
Romania
4.116 m² built
Romania
4.050 m² built
Hungary
4.000 m² built
Romania
3.780 m² built
Romania
3.700 m² built
Czech Republic
3.698 m² built
Czech Republic
3.554 m² built
Slovakia
3.553 m² Planned
Czech Republic
3.517 m² built
Slovakia
3.508 m² built
Romania
3.416 m² Planned
Romania
3.396 m² built
Romania
3.186 m² Planned
Slovakia
3.053 m² Planned
Romania
2.970 m² Planned
Hungary
2.967 m² Planned
Slovakia
2.967 m² Planned
Slovakia
2.967 m² Planned
Czech Republic
2.915 m² built
Hungary
2.870 m² built
Czech Republic
2.737 m² built
Romania
2.590 m² built
Czech Republic
2.553 m² built
Romania
2.422 m² built
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.205 m² Planned
Slovakia
2.069 m² built
Czech Republic
1.952 m² Planned
Slovakia
1.932 m² Planned
Romania
1.932 m² Planned
Romania
1.826 m² built
Romania
1.768 m² built
Czech Republic
1.760 m² built
Romania
1.700 m² built
Czech Republic
1.632 m² built
Czech Republic
1.587 m² built
Romania
1.548 m² built
Czech Republic
1.533 m² Planned
Romania
1.533 m² Planned
Romania
1.462 m² Planned
Slovakia
1.452 m² built
Czech Republic
1.415 m² built
Czech Republic
1.350 m² built
Czech Republic
1.339 m² Planned
Romania
1.213 m² built
Czech Republic
1.123 m² built
Czech Republic
1.117 m² built
Czech Republic
1.084 m² built
Czech Republic
1.000 m² built
Romania
1.000 m² built
Romania
921 m² built
Czech Republic
900 m² built
Czech Republic
758 m² built
Czech Republic
700 m² built
Romania
600 m² built
Romania
500 m² built
Romania
500 m² built
Romania
481 m² built
Czech Republic
466 m² built
Czech Republic
427 m² built
Czech Republic
236 m² built
Czech Republic
236 m² Planned
Slovakia
208 m² built
Czech Republic
Hungary
RASPOLOŽIVO SAD : 56.436 IZGRAĐENA POVRŠINA: 270.914 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 91,03 ha

Nekretnina se nalazi na autoputu M1, u blizini obilaznice M0 i 19 km od centra Budimpešte. CTPark Budapest West je najsavremeniji skladišno-di...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Slovakia
RASPOLOŽIVO SAD : 3.517 IZGRAĐENA POVRŠINA: 116.447 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 26,28 ha

CTPark Bratislava se nalazi na autoputu E65 koji povezuje Bratislavu sa Brnom i Pragom. Ima više od 87 000 m² skladišnog prostora, a idealan j...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 58.277 IZGRAĐENA POVRŠINA: 711.949 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 241,20 ha

CTPark Bucharest West je najveći industrijski park u Evropi, sa najvišim kvalitetom života u industrijskom parku u Rumuniji. Izgradnja je poče...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 3.700 IZGRAĐENA POVRŠINA: 73.518 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20,62 ha

CTPark Prague East se strateški nalazi na raskršću glavnog autoputa D1 sever-jug (E55) i praške obilaznice, pružajući odličnu povezanost sa ce...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 50.534 IZGRAĐENA POVRŠINA: 532.806 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 57,90 ha

Naše Premium poslovne jedinice A-klase su dizajnirane za mala preduzeća. Svaka jedinica opremljena je modernim uredom, skladištem i maloproda...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 87.591 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 8,98 ha

CTPark Prague North se strateški nalazi 20 km severno od Praga i pruža odličan pristup autoputem do centra grada i nemačke granice preko autop...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Hungary
RASPOLOŽIVO SAD : 46.407 IZGRAĐENA POVRŠINA: 204.216 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 43,81 ha

CTPark Budapest East je logističko high-bay skladište sa kancelarijama koje se nalazi u Ullo, 8 km jugoistočno od Budimpešte, na raskrsnici ma...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 500 IZGRAĐENA POVRŠINA: 116.500 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 21 ha

CTPark Bucharest North, koji se nalazi na kružnom autoputu Severni Bukurešt, vrhunska je lokacija za bilo koju vrstu poslovanja kao što su e-t...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Hungary
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 24.532 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 13,38 ha

Međunarodni aerodrom u Budimpešti udaljen je svega nekoliko minuta vožnje. Smešten na najprometnijoj tranzitnoj ruti do i iz Budimpešte, CTPar...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 54.267 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 12,88 ha

CTPark Prague Airport je moderan logistički centar u Pragu, koji nudi preko 56 000 kvadratnih metara visokokvalitetnog prostora za skladištenj...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Slovakia
RASPOLOŽIVO SAD : 36.548 IZGRAĐENA POVRŠINA: 78.919 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 54,90 ha

CTPark Trnava se strateški nalazi na 5 km od centra Trnave i direktno pored proizvodnog pogona PSA Peugeot Citroën, a na 50 km od slovačke pre...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 369.355 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 81,63 ha

CTPark Brno je park usredsređen na tehnologiju, istraživanje i razvoj u drugom po veličini gradu u Češkoj Republici i inovaciono je središte u...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 57.519 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20,54 ha

CTPark Bucharest Chitila se nalazi u pojasu obilaznog puta na severozapadu Bukurešta. CTPark udaljen je 7 km od autoputa A1, 12 km od nacional...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 48.160 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 10 ha

CTPark Brno South se nalazi na samo 7 km od Brna na autoputu D1 između Praga/Ostrave, sa odličnim pristupom međunarodnom aerodromu Brno i dire...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 44.184 IZGRAĐENA POVRŠINA: 537.480 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 134,56 ha

Jedan od najuspešnijih poslovnih parkova u CIE, CTPark Bor se strateški nalazi u Zapadnoj Češkoj, 50 km od centra grada Plzenja, sa odličnom p...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 13.961 IZGRAĐENA POVRŠINA: 366.575 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 87,16 ha

Ostrava je centar moravsko-silesijskog regiona i treći grad po veličini u Češkoj Republici. Ekonomija Ostrave istorijski je bila zasnovana na ...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 28.270 IZGRAĐENA POVRŠINA: 140.732 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20,08 ha

CTPark Timişoara II ima prednosti savršene lokacije za distribuciju, logistiku i proizvodnju koja se nalazi na 6 km od Međunarodnog aerodroma ...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 36.853 IZGRAĐENA POVRŠINA: 36.853 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20 ha

CTPark Ostrava Poruba nalazi se na zapadnoj periferiji grada, blizu autoputa D1 sa konekcijama prema Pragu i Brnu, Poljskoj, Slovačkoj i Austr...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 9.621 IZGRAĐENA POVRŠINA: 44.723 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 12,30 ha

See also Ponávka website:  http://www.ponavka.eu/. Ponāvka is an innovative, mixed-use, modern business park in downtown Brno. With its unique...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 19.687 IZGRAĐENA POVRŠINA: 63.693 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 90 ha

Vlněna is a new office, retail and lifestyle campus, bridging Brno’s historical centre with the developing South Brno commercial zone. Go to w...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 14,39 ha

CTPark Oradea Cargo Terminal is the first industrial park with air cargo terminal in Romania. This unique project is located in the western pa...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 24.339 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 29,63 ha

CTPark Targu Mures comprises three buildings with a total area of ​​approximately 25,000 m² of production and warehouses, close to Transylvani...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Netherlands
RASPOLOŽIVO SAD : 105.783 IZGRAĐENA POVRŠINA: 120.169 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 9 ha

Najinovativnije i prvo XXL višespratno logističko gradsko čvorište u Nizozemskoj. CTPark Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) sastojaće se od 120 ...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 1.587 IZGRAĐENA POVRŠINA: 46.573 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 8,78 ha

CTPark Arad se nalazi u zapadnom delu Rumunije, u važnom industrijskom centru i transportnom čvorištu u blizini grada Arada. Park je jako uočl...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 11.209 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 2,63 ha

Arad is one of the main Western gateways of Romania, well developed industrial destination with good infrastructure situated directly on the 4...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 29,63 ha

CTPark Arad West is located in the western part of Romania in an important industrial centre and transportation hub nearby the city of Arad. T...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 8.140 IZGRAĐENA POVRŠINA: 50.829 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 28,57 ha

Najzapadniji CTP park nalazi se u Ašu, gradu udaljenom samo 3 km od nemačke granice i sa odličnim pristupom autoputevima A93/A9/A4/A72. Sastav...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Slovakia
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 2 ha

CTPark Banská Bystrica is located in the central Slovakia, with great connectivity and visibility from adjacent R1 highway. Strong points of t...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Serbia
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 27,50 ha

CTPark Belgrade City will be the largest logistics hub in Serbia and with units starting from 1,500 m2 with showroom , office , warehouse. The...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 27.662 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 15,28 ha

CTPark Blatnice se nalazi na idealnoj lokaciji, na samo 17 kilometara od Pilsena na autoputu D5 prema nemačkoj granici. Obližnji grad Pilsen j...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 16.674 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 5,49 ha

CTPark Blučina se nalazi u južnomoravskom regionu, samo 8 km južno od Brna na evropskoj ruti E65 prema Bratislavi. Južnomoravski region se sma...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 758 IZGRAĐENA POVRŠINA: 193.965 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 45,16 ha

CTPark Plzenj se nalazi strateški u blizini centra Plzenja, sa pristupom javnom prevozu na licu mesta i lakim pristupom autoputu E50/D5 do Nem...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 34.200 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 5,06 ha

CTPark  Mogosoaia is a built to suit complex warehouse developed for a top pharmaceutical company in the region. The park is located at Buchar...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status