fbpx

(303 / 303)
Raspooloživo
prostor
Objekat Status Park Država
155.624 m² Planned
Romania
149.082 m² Planned
Romania
111.283 m² under construction
Poland
105.783 m² built
Netherlands
98.988 m² Planned
Serbia
85.345 m² Planned
Serbia
81.371 m² under construction
Poland
71.819 m² Planned
Czech Republic
70.912 m² Planned
Romania
64.108 m² built
Poland
63.858 m² Planned
Romania
62.615 m² Planned
Slovakia
61.415 m² under construction
Poland
59.760 m² Planned
Serbia
59.438 m² under construction
Romania
56.205 m² Planned
Poland
54.826 m² Planned
Slovakia
51.054 m² Planned
Czech Republic
51.053 m² Planned
Romania
48.200 m² Planned
Romania
48.036 m² Planned
Serbia
47.986 m² Planned
Czech Republic
47.100 m² Planned
Poland
46.950 m² Planned
Poland
46.453 m² built
Poland
44.765 m² Planned
Slovakia
44.633 m² Planned
Poland
44.500 m² Planned
Hungary
41.894 m² Planned
Serbia
41.113 m² Planned
Serbia
41.100 m² built
Poland
40.982 m² under construction
Romania
40.685 m² Planned
Czech Republic
39.086 m² built
Hungary
38.900 m² Planned
Romania
37.907 m² Planned
Czech Republic
37.800 m² built
Poland
37.786 m² under construction
Austria
37.636 m² Planned
Serbia
37.609 m² Planned
Bulgaria
37.478 m² Planned
Czech Republic
36.685 m² Planned
Serbia
36.445 m² Planned
Serbia
36.291 m² Planned
Romania
36.288 m² under construction
Romania
34.339 m² under construction
Romania
33.200 m² built
Hungary
33.182 m² Planned
Hungary
32.689 m² Planned
Serbia
32.663 m² Planned
Hungary
32.326 m² built
Czech Republic
32.258 m² Planned
Bulgaria
31.660 m² Planned
Poland
31.500 m² built
Poland
31.421 m² under construction
Austria
30.620 m² Planned
Romania
30.336 m² Planned
Hungary
30.280 m² Planned
Serbia
29.962 m² Planned
Serbia
29.655 m² Planned
Slovakia
28.722 m² under construction
Romania
27.884 m² Planned
Czech Republic
27.352 m² Planned
Serbia
26.869 m² Planned
Romania
26.755 m² Planned
Bulgaria
26.755 m² Planned
Bulgaria
26.492 m² Planned
Slovakia
26.435 m² Planned
Slovakia
26.189 m² Planned
Slovakia
25.633 m² built
Austria
25.633 m² under construction
Austria
25.297 m² Planned
Czech Republic
24.750 m² Planned
Poland
24.677 m² under construction
Romania
24.471 m² Planned
Slovakia
24.410 m² Planned
Slovakia
23.825 m² Planned
Romania
23.410 m² Planned
Romania
23.390 m² Planned
Romania
23.377 m² Planned
Serbia
23.356 m² Planned
Hungary
23.356 m² Planned
Hungary
22.773 m² Planned
Serbia
22.699 m² Planned
Bulgaria
22.225 m² Planned
Poland
22.022 m² Planned
Serbia
21.907 m² Planned
Slovakia
21.901 m² Planned
Serbia
21.066 m² under construction
Romania
21.000 m² Planned
Poland
20.710 m² Planned
Czech Republic
20.630 m² Planned
Romania
20.490 m² Planned
Poland
19.950 m² under construction
Poland
19.895 m² built
Czech Republic
19.144 m² Planned
Slovakia
19.127 m² Planned
Czech Republic
18.997 m² Planned
Serbia
18.990 m² built
Poland
18.954 m² Planned
Czech Republic
18.914 m² Planned
Slovakia
18.914 m² Planned
Slovakia
18.700 m² Planned
Serbia
18.682 m² Planned
Czech Republic
18.546 m² built
Romania
18.415 m² Planned
Hungary
18.403 m² Planned
Slovakia
18.145 m² Planned
Romania
18.119 m² Planned
Romania
17.709 m² Planned
Bulgaria
17.697 m² Planned
Romania
17.697 m² Planned
Romania
17.697 m² Planned
Romania
17.501 m² Planned
Slovakia
17.492 m² Planned
Serbia
17.400 m² Planned
Poland
17.320 m² built
Romania
16.785 m² Planned
Slovakia
16.626 m² Planned
Slovakia
16.626 m² Planned
Slovakia
16.395 m² built
Hungary
16.340 m² Planned
Czech Republic
15.118 m² built
Slovakia
14.850 m² Planned
Czech Republic
14.664 m² under construction
Austria
14.036 m² Planned
Slovakia
14.036 m² Planned
Slovakia
13.959 m² built
Slovakia
13.440 m² Planned
Czech Republic
13.392 m² Planned
Poland
13.298 m² Planned
Poland
13.213 m² Planned
Serbia
13.163 m² Planned
Serbia
13.150 m² Planned
Poland
13.143 m² Planned
Czech Republic
13.143 m² Planned
Slovakia
12.855 m² Planned
Czech Republic
12.095 m² Planned
Romania
12.081 m² Planned
Poland
12.026 m² Planned
Czech Republic
11.813 m² Planned
Romania
11.813 m² Planned
Romania
11.645 m² Planned
Hungary
11.634 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.493 m² Planned
Romania
11.247 m² built
Slovakia
11.156 m² Planned
Slovakia
10.820 m² under construction
Romania
10.594 m² Planned
Romania
10.590 m² built
Czech Republic
10.586 m² built
Slovakia
10.561 m² Planned
Hungary
10.556 m² Planned
Czech Republic
10.446 m² Planned
Czech Republic
10.365 m² Planned
Romania
10.283 m² Planned
Hungary
10.224 m² built
Romania
10.166 m² built
Hungary
10.080 m² Planned
Czech Republic
10.000 m² built
Poland
10.000 m² Planned
Poland
9.992 m² Planned
Czech Republic
9.952 m² Planned
Czech Republic
9.786 m² built
Czech Republic
9.680 m² Planned
Slovakia
9.668 m² Planned
Serbia
9.533 m² Planned
Czech Republic
9.216 m² Planned
Romania
9.131 m² built
Czech Republic
9.045 m² Planned
Romania
9.000 m² under construction
Romania
8.850 m² Planned
Czech Republic
8.838 m² built
Romania
8.794 m² Planned
Czech Republic
8.736 m² built
Romania
8.712 m² Planned
Czech Republic
8.600 m² built
Poland
8.447 m² Planned
Romania
8.408 m² built
Czech Republic
8.321 m² Planned
Czech Republic
8.308 m² built
Slovakia
8.284 m² Planned
Romania
8.166 m² Planned
Slovakia
8.116 m² Planned
Romania
7.700 m² Planned
Hungary
7.465 m² Planned
Czech Republic
7.461 m² Planned
Czech Republic
7.381 m² Planned
Serbia
7.285 m² Planned
Czech Republic
7.285 m² Planned
Czech Republic
7.191 m² built
Czech Republic
7.066 m² Planned
Slovakia
7.066 m² Planned
Czech Republic
7.047 m² Planned
Slovakia
7.024 m² Planned
Czech Republic
7.000 m² built
Poland
6.710 m² Planned
Bulgaria
6.598 m² built
Romania
6.554 m² Planned
Czech Republic
6.552 m² Planned
Serbia
6.535 m² built
Romania
6.390 m² under construction
Romania
6.257 m² built
Czech Republic
6.100 m² built
Czech Republic
6.028 m² built
Czech Republic
5.994 m² built
Czech Republic
5.965 m² Planned
Romania
5.780 m² Planned
Hungary
5.654 m² built
Romania
5.600 m² Planned
Czech Republic
5.591 m² built
Romania
5.564 m² built
Hungary
5.562 m² Planned
Czech Republic
5.325 m² built
Czech Republic
5.300 m² Planned
Czech Republic
5.274 m² built
Czech Republic
5.246 m² Planned
Bulgaria
5.121 m² built
Czech Republic
5.102 m² built
Hungary
5.090 m² Planned
Czech Republic
5.012 m² built
Czech Republic
4.800 m² built
Czech Republic
4.790 m² Planned
Romania
4.724 m² Planned
Czech Republic
4.724 m² built
Czech Republic
4.703 m² built
Czech Republic
4.650 m² Planned
Czech Republic
4.576 m² Planned
Romania
4.426 m² Planned
Slovakia
4.329 m² built
Czech Republic
4.250 m² built
Czech Republic
4.246 m² built
Czech Republic
4.111 m² built
Romania
4.050 m² built
Hungary
4.043 m² Planned
Czech Republic
3.700 m² built
Czech Republic
3.698 m² built
Czech Republic
3.553 m² Planned
Czech Republic
3.494 m² built
Slovakia
3.489 m² built
Czech Republic
3.416 m² Planned
Romania
3.297 m² built
Romania
3.186 m² Planned
Slovakia
3.053 m² Planned
Romania
3.026 m² built
Czech Republic
2.979 m² built
Slovakia
2.970 m² built
Hungary
2.967 m² Planned
Slovakia
2.967 m² Planned
Czech Republic
2.947 m² built
Romania
2.917 m² built
Romania
2.737 m² built
Romania
2.600 m² built
Serbia
2.360 m² built
Romania
2.343 m² built
Czech Republic
2.310 m² Planned
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.310 m² Planned
Romania
2.205 m² built
Slovakia
2.069 m² built
Czech Republic
2.028 m² built
Romania
2.016 m² built
Romania
1.977 m² built
Romania
1.932 m² Planned
Romania
1.932 m² Planned
Romania
1.923 m² built
Romania
1.789 m² built
Czech Republic
1.768 m² built
Czech Republic
1.757 m² built
Czech Republic
1.747 m² built
Czech Republic
1.724 m² Planned
Czech Republic
1.716 m² built
Romania
1.700 m² built
Czech Republic
1.632 m² built
Czech Republic
1.613 m² built
Hungary
1.548 m² built
Czech Republic
1.533 m² Planned
Romania
1.533 m² Planned
Romania
1.462 m² Planned
Slovakia
1.452 m² built
Czech Republic
1.415 m² built
Czech Republic
1.350 m² built
Czech Republic
1.339 m² Planned
Romania
1.213 m² built
Czech Republic
1.172 m² built
Czech Republic
1.166 m² built
Romania
1.123 m² built
Czech Republic
1.117 m² built
Czech Republic
1.084 m² built
Czech Republic
854 m² Planned
Romania
758 m² built
Czech Republic
636 m² built
Romania
600 m² built
Romania
500 m² built
Romania
481 m² built
Czech Republic
273 m² built
Romania
236 m² built
Czech Republic
236 m² Planned
Slovakia
208 m² built
Czech Republic
Hungary
RASPOLOŽIVO SAD : 5.663 IZGRAĐENA POVRŠINA: 270.914 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 91,03 ha

Nekretnina se nalazi na autoputu M1, u blizini obilaznice M0 i 19 km od centra Budimpešte. CTPark Budapest West je najsavremeniji skladišno-di...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Slovakia
RASPOLOŽIVO SAD : 17.059 IZGRAĐENA POVRŠINA: 121.065 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 26,28 ha

CTPark Bratislava se nalazi na autoputu E65 koji povezuje Bratislavu sa Brnom i Pragom. Ima više od 87 000 m² skladišnog prostora, a idealan j...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 36.085 IZGRAĐENA POVRŠINA: 778.409 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 241,20 ha

CTPark Bucharest West je najveći industrijski park u Evropi, sa najvišim kvalitetom života u industrijskom parku u Rumuniji. Izgradnja je poče...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 3.700 IZGRAĐENA POVRŠINA: 73.478 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20,62 ha

CTPark Prague East se strateški nalazi na raskršću glavnog autoputa D1 sever-jug (E55) i praške obilaznice, pružajući odličnu povezanost sa ce...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 28.123 IZGRAĐENA POVRŠINA: 547.151 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 57,90 ha

Naše Premium poslovne jedinice A-klase su dizajnirane za mala preduzeća. Svaka jedinica opremljena je modernim uredom, skladištem i maloproda...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 32.326 IZGRAĐENA POVRŠINA: 119.917 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 8,98 ha

CTPark Prague North se strateški nalazi 20 km severno od Praga i pruža odličan pristup autoputem do centra grada i nemačke granice preko autop...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Hungary
RASPOLOŽIVO SAD : 21.959 IZGRAĐENA POVRŠINA: 204.216 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 43,81 ha

CTPark Budapest East je logističko high-bay skladište sa kancelarijama koje se nalazi u Ullo, 8 km jugoistočno od Budimpešte, na raskrsnici ma...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 5.591 IZGRAĐENA POVRŠINA: 116.500 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 21 ha

CTPark Bucharest North, koji se nalazi na kružnom autoputu Severni Bukurešt, vrhunska je lokacija za bilo koju vrstu poslovanja kao što su e-t...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Hungary
RASPOLOŽIVO SAD : 10.166 IZGRAĐENA POVRŠINA: 64.066 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 13,38 ha

Međunarodni aerodrom u Budimpešti udaljen je svega nekoliko minuta vožnje. Smešten na najprometnijoj tranzitnoj ruti do i iz Budimpešte, CTPar...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 54.267 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 12,88 ha

CTPark Prague Airport je moderan logistički centar u Pragu, koji nudi preko 56 000 kvadratnih metara visokokvalitetnog prostora za skladištenj...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Slovakia
RASPOLOŽIVO SAD : 21.760 IZGRAĐENA POVRŠINA: 156.160 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 54,90 ha

CTPark Trnava se strateški nalazi na 5 km od centra Trnave i direktno pored proizvodnog pogona PSA Peugeot Citroën, a na 50 km od slovačke pre...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 394.288 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 81,63 ha

CTPark Brno je park usredsređen na tehnologiju, istraživanje i razvoj u drugom po veličini gradu u Češkoj Republici i inovaciono je središte u...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 83.727 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 15 ha

CTPark Bucharest South, perfectly located between the actual Ring Road of Bucharest and A0 - the new motorway around Bucharest, is a very good...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 48.160 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 10 ha

CTPark Brno South se nalazi na samo 7 km od Brna na autoputu D1 između Praga/Ostrave, sa odličnim pristupom međunarodnom aerodromu Brno i dire...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 41.723 IZGRAĐENA POVRŠINA: 603.555 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 134,56 ha

Jedan od najuspešnijih poslovnih parkova u CIE, CTPark Bor se strateški nalazi u Zapadnoj Češkoj, 50 km od centra grada Plzenja, sa odličnom p...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 4.111 IZGRAĐENA POVRŠINA: 57.519 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20,54 ha

CTPark Bucharest Chitila se nalazi u pojasu obilaznog puta na severozapadu Bukurešta. CTPark udaljen je 7 km od autoputa A1, 12 km od nacional...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 6.535 IZGRAĐENA POVRŠINA: 6.535 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 29,63 ha

CTPark Arad West is located in the western part of Romania in an important industrial centre and transportation hub nearby the city of Arad. T...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 9.497 IZGRAĐENA POVRŠINA: 350.765 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 87,16 ha

Ostrava je centar moravsko-silesijskog regiona i treći grad po veličini u Češkoj Republici. Ekonomija Ostrave istorijski je bila zasnovana na ...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 17.320 IZGRAĐENA POVRŠINA: 140.732 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20,08 ha

CTPark Timişoara II ima prednosti savršene lokacije za distribuciju, logistiku i proizvodnju koja se nalazi na 6 km od Međunarodnog aerodroma ...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 5.994 IZGRAĐENA POVRŠINA: 30.859 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 20 ha

CTPark Ostrava Poruba nalazi se na zapadnoj periferiji grada, blizu autoputa D1 sa konekcijama prema Pragu i Brnu, Poljskoj, Slovačkoj i Austr...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 9.621 IZGRAĐENA POVRŠINA: 44.723 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 12,30 ha

See also Ponávka website:  http://www.ponavka.eu/. Ponāvka is an innovative, mixed-use, modern business park in downtown Brno. With its unique...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 19.687 IZGRAĐENA POVRŠINA: 63.693 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 90 ha

Vlněna is a new office, retail and lifestyle campus, bridging Brno’s historical centre with the developing South Brno commercial zone. Go to w...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 10.866 IZGRAĐENA POVRŠINA: 24.224 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 14,39 ha

CTPark Oradea Cargo Terminal is the first industrial park with air cargo terminal in Romania. This unique project is located in the western pa...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 24.339 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 29,63 ha

CTPark Targu Mures comprises three buildings with a total area of ​​approximately 25,000 m² of production and warehouses, close to Transylvani...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Netherlands
RASPOLOŽIVO SAD : 105.783 IZGRAĐENA POVRŠINA: 120.169 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 9 ha

Najinovativnije i prvo XXL višespratno logističko gradsko čvorište u Nizozemskoj. CTPark Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) sastojaće se od 120 ...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 46.573 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 8,78 ha

CTPark Arad se nalazi u zapadnom delu Rumunije, u važnom industrijskom centru i transportnom čvorištu u blizini grada Arada. Park je jako uočl...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Romania
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 11.209 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 2,63 ha

Arad is one of the main Western gateways of Romania, well developed industrial destination with good infrastructure situated directly on the 4...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 3.489 IZGRAĐENA POVRŠINA: 50.937 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 28,57 ha

Najzapadniji CTP park nalazi se u Ašu, gradu udaljenom samo 3 km od nemačke granice i sa odličnim pristupom autoputevima A93/A9/A4/A72. Sastav...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Slovakia
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 2 ha

CTPark Banská Bystrica is located in the central Slovakia, with great connectivity and visibility from adjacent R1 highway. Strong points of t...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Serbia
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 0 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 27,50 ha

CTPark Belgrade City will be the largest logistics hub in Serbia and with units starting from 2,500 m2 with showroom , office , warehouse. The...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 27.662 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 15,28 ha

CTPark Blatnice se nalazi na idealnoj lokaciji, na samo 17 kilometara od Pilsena na autoputu D5 prema nemačkoj granici. Obližnji grad Pilsen j...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status
Czech Republic
RASPOLOŽIVO SAD : 0 IZGRAĐENA POVRŠINA: 16.674 m²
MOGUĆNOST RAZVOJA: park size VELIČINA PARKA: 5,49 ha

CTPark Blučina se nalazi u južnomoravskom regionu, samo 8 km južno od Brna na evropskoj ruti E65 prema Bratislavi. Južnomoravski region se sma...

Objekat Raspoloživi prostor Ukupni prostor Status