fbpx

Mi smo održivi

U CTP-u, direktno utičemo na zaštitu životne sredine. Zato se zauzimamo da naš biznis bude ugljenik neutralan do 2023. Cilj nije samo neutralnost ugljenika već i pozitivan uticaj na zajednice u kojima poslujemo.

Izveštaj o zelenim obveznicama
as at 13 October 2022

 

Ozbiljno shvatamo uticaj naših aktivnosti na životnu sredinu. Zato gradimo održive zgrade vodeće u industriji sa najsavremenijim materijalima i tehnologijama kako bismo obezbedili njihovu održivost tokom vremena. Kao vlasnik i operater naših industrijskih i kancelarijskih portfolija, mi se pobrinemo da isporučimo visoko efikasne zgrade sa najmanjim mogućim otiskom životne sredine. Naš cilj je da budemo industrijski lider u tranziciji prema ugljenično neutralnoj ekonomiji, zbog čega smo se zauzeli da naš biznis bude ugljenik neutralan do 2023 Ponovo smo uveli naše postojeće napore u održivosti i prošle godine uveli brojne inicijative koje će uticati na pun obim naših operacija. Cilj nije samo neutralnost ugljenika već i pozitivan uticaj na zajednice u kojima poslujemo.

 

BREEAM sertifikacija

Da bi dodatno unapredio održivost naših operacija i pomogao nam da postignemo neutralnost neto ugljenika do 2023. godine, CTP je sada prvi evropski industrijski programer koji je preuzeo BREEAM sertifikaciju za svoj čitav portfolio industrijskih imovina.

BREEAM je prvi standardizovani metod na svetu za procenu održivosti zgrada. CTP je 2012. godine postao prva kompanija van Velike Britanije kojoj je dodeljen najviši nivo BREEAM sertifikata za naš portfolio kancelarijskih zgrada. Sva CTP kancelarijska gazdinstva su izgrađena po najvišim BREEAM specifikacijama. Trenutno je skoro 20% našeg ukupnog portfolija BREEAM sertifikovano. Da bi dodatno unapredio održivost naših operacija i pomogao nam da postignemo neutralnost neto ugljenika do 2023. godine, CTP je sada prvi evropski industrijski programer koji je preuzeo BREEAM sertifikaciju za svoj čitav portfolio industrijskih imovina. To podrazumeva ne samo BREEAM sertifikaciju novih zgrada već i za stajaći portfolio, koji zahteva značajna ulaganja u nove tehnologije, sisteme i materijale. To će biti najveći proces BREEAM sertifikacije ikada preduzet – sertifikovanje skoro 300 objekata u šest zemalja. Do 2021. planiramo da sve naše zgrade budu BREEAM sertifikovane.

Ugljenično neutralna kompanija 2023.
Sve zgrade su BREEAM sertifikovane 2020. godine

Pametne zgrade

Pametne zgrade mere potrošnju energije u realnom vremenu i omogućavaju da se identifikuju načini da se operacije izgradnje učine još energetski efikasnijim, što pomaže da se uštedi i novac i životna sredina.

U sklopu naše posvećenosti održivosti nadograđujemo naš stajaći portfolio tehnologijom prikupljanja podataka radi bolje analize performansi gradnje. Pametne zgrade čine da se prati potrošnja energije zgrade u realnom vremenu. To nam omogućava da identifikujemo načine da operacije izgradnje učinimo još efikasnijim, što pomaže da se uštedi i novac i životna sredina.

 

„Pratimo ceo životni ciklus naše kompanije i radimo na tome da umanjimo naš uticaj na životnu sredinu”

ISO sertifikacija

Naša posvećenost održivom razvoju uključuje ISO sertifikaciju za sisteme upravljanja životnom sredinom i energijom za ceo naš portfolio.

Trenutno su sve naše zgrade u Češkoj Republici i Rumuniji dobile sertifikat ISO 14001 (Upravljanje životnom sredinom) i 50001 (Upravljanje energijom). To dodatno naglašava našu posvećenost i životnoj sredini i našim zakupnicima. Nastavljamo da primenjujemo visoke standarde održivosti u našim procesima u celom portfoliju Grupe i planiramo u bliskom periodu da finalizujemo ISO sertifikaciju u svim zemljama u kojima upravljamo CTPark mrežom.

Kružni parkovi

Cirkularna ekonomija je sistem „zatvorene petlje” koji minimizira potrošnju otpada i resursa. Izbacujemo koncept „kružnih parkova” kako bismo maksimalno povećali održivost, počevši od našeg kancelarijskog portfolija A klase.

CTP radi na tome da svoje industrijske i kancelarijske parkove učini održivijim. Izabrali smo Spielberk Office Centar u Brnu kao pilot projekat da otkrijemo šta možemo da uradimo kako bi došli do nultog otpada i veće efikasnosti u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Češki Institut za cirkularnu ekonomiju dao nam je niz konkretnih preporuka koje će funkcionisanje celog kancelarijskog parka učiniti ekološkim. To podrazumeva i ugradnju sušača toplog vazduha u sva kupatila, što sprečava skoro 80000 tona papirnog otpada svake godine. Druge inicijative uključuju ulaganje u bolje kontejnere za reciklažu i stvaranje sistema koji će omogućiti našim klijentima da lako recikliraju svoj kancelarijski otpad, uključujući papir, toner štampača i bio-otpad. Najbolje prakse iz pilot projekta Spielberk biće prenete i na naše ostale kancelarijske projekte u Brnu i Ostravi, pored našeg industrijskog portfolija gde god je to moguće.

Solarni plan

U okviru naše sveobuhvatne inicijative održivosti, počev od 2020. godine sve naše nove zgrade biće izgrađene „solarno spremne”. Takođe smo uspostavili partnerstvo sa kompanijom koja nabavlja i preprodaje 100% obnovljivu energiju kako bismo omogućili našim klijentima da kupe 100% obnovljivu, uvek uključenu energiju po ceni koja je jednaka ili niža od standardnih komunalnih naknada. Trenutno naš solarni cilj je razvoj 20MW kapaciteta električne energije u Češkoj Republici tokom 2020.

Tokom godina, CTP je postavio mnoge solarne elektrane na krovove naših zgrada. Trenutno imamo osam funkcionalnih solarnih farmi u Češkoj Republici. Kao deo naše sveobuhvatne inicijative održivosti, počev od 2020. godine sve nove CTP zgrade biće izgrađene “solarno spremne” – što znači ili da će krovovi biti izgrađeni kako bi se omogućilo stvaranje solarne farme na svakoj zgradi uključivanjem neophodne tehnologije za priključivanje ili će biti izgrađeni sa već instaliranim solarnim panelima. U januaru 2020. godine, CTP je započeo partnerstvo sa kompanijom Nano Energies – kompanijom koja nabavlja i preprodaje 100% obnovljivu energiju – kako bi omogućila našim klijentima da kupe 100% obnovljivu, uvek uključenu energiju, po ceni koja je jednaka ili niža od standardnih komunalnih naknada. To će biti velika prednost za naše klijente i moguće je samo zahvaljujući razmeri i obimu CTPark mreže. Trenutno naš cilj je razvoj 20MW kapaciteta električne energije u Češkoj Republici tokom 2020. Naša solarna inicijativa omogućava CTP-u da ponudi obnovljivu energiju našim zakupcima u onim parkovima koji je imaju, snižavajući njihove operativne troškove, dok im istovremeno obezbeđuje održiv izvor obnovljive energije za sopstvene ciljeve održivosti.

 

CTForest

Ključni stub naše strategije neutralnog neto ugljenika je kupovina i održavanje prirodnih šuma u zemljama u kojima poslujemo. U tom cilju, CTP se obavezao da ĆE investirati u šumske rezervate širom CIE u odnosu 1:1 u odnosu na naš izgrađeni portfolio. Kao prvi korak, CTP je u oktobru 2019. kupio svoj prvi šumski rezervat izvan Mladá Boleslav u Češkoj Republici. Cela šuma od 100 hektara biće očuvana u svom prirodnom stanju i njome će upravljati stručni štabovi za podsticanje biodiverziteta, koji će takođe štititi od najezde potkornjaka koje pustoše četinarske šume Češke Republike. CTP će posaditi mnoštvo stabala kako bi nadoknadio naš ugljenični otisak, kao i da bi obezbedio genetsku raznolikost, kako bi pomogao u borbi protiv najezde potkornjaka, što je direktna posledica niskog biodiverziteta koji je rezultat sadnje mono-kulture i preteranog pošumljavanja. CTP nastavlja da traži druge, stare šume širom CIE da bi ih sačuvao, jer su one najbolja vrsta ugljičnog pročišćivača: divlje, bio-raznovrsne, stare šume su i do 40 puta efikasnije u hvatanju ugljenika od novih s kojima se upravlja.

 

Kako će izgledati savršeno skladište budućnosti?

Zove se kružna zgrada. Zahvaljujući savršenoj izolaciji, gotovo da joj nije potrebno grejanje ili klimatizovanje. Radi nezavisno od javnih mreža, koje koristi samo kao rezervu. Proizvodi energiju iz solarnih panela, hvatajući kišnicu, koju onda može 100% da reciklira. Čak se i voda iz WC šolje čisti u filterima i ponovo cirkuliše. Isto tako, neiskorišćena hrana biće reciklirana za proizvodnju biogoriva. Prednost takve zgrade je u tome što može da se gradi bilo gde i da se koristi bez dodatnih ekoloških zahteva. Kada se završi sa radom, dobavljač će ga rastaviti i odneti sav materijal za reciklažu i ponovnu upotrebu.

 

Kako izgleda pametna zgrada?

Prikupljanje podataka je ključno. Analizom podataka možemo da uštedimo novac našim zakupcima, na primer otkrivanjem da zakupac kupuje više rezervisanog kapaciteta električne energije nego što im je zaista potrebno. Ili neki drugi primer: tokom božića u našim poslovnim parkovima – u vreme kada praktično niko nije radio u objektu – saznali smo da kancelarije i dalje troše veliku količinu struje. Ovo je prouzrokovano hlađenjem potrebnim za računarske servere i hlađenjem potrebnim za ove servere. Zato smo došli na ideju da pumpamo prirodno hladan vazduh spolja kako bismo rashladili servere. Te „male” stvari mogu da uštede zakupcima desetine hiljada evra godišnje. I lista se nastavlja: upravljanje osvetljenjem se može pravilno podesiti, možemo promeniti sisteme vrata u oblastima gde je potrebno grejanje prostora itd.

Gradimo parkove

CTP je programer komercijalnih nekretnina sa punom uslugom. Gradimo, upravljamo i isporučujemo prilagođene, visokotehnološke poslovne parkove širom centralne i istočne Evrope.

Learn more

Mi gradimo zajednice

Želimo da budemo dobar komšija. Promovišemo društveno odgovorno ponašanje širom zemalja u kojima poslujemo, gde podržavamo širok spektar organizacija zasnovanih na zajednici koje su uglavnom fokusirane na decu i adolescente.

Learn more
Stalo nam je.
Copy link
Powered by Social Snap