Live • Work • Study • Collaborate

List of rooms

About Domeq

Domeq is a new living concept providing affordable and stylish accommodation within a dynamic social community.

The forward-looking and well-appointed rooms at Domeq were designed to help Brno’s top young professionals and students jump-start their careers, and expand their networks - both personal and professional. Domeq combines the right balance of sought-after privacy with common areas for social collaboration and activity.

Learn more

Domeq trendy housing is the latest addition to the dynamic business park, with a mix of 19th century industrial studios and 21st century offices set and a green campus-like urban atmosphere. At Domeq, tenants will beneft from both fresh community and the eclectic mix of innovative businesses operating in the park.

Domeq is more than just a place to sleep, it is the first step on your journey to success. There is more in life than work and studies, and Domeq will help you find that. Domeq features a number of on-site amenities and services, designed specifically for ambitious professionals and students.

Location

Domeq is located at Ponávka Business Park only a few minutes from the Brno city centre. There are plenty of things to do and see in the area too, including the Vaňkovka shopping centre, which is just 5 minutes away.

 • IQ Buildings
 • Side Street
 • Bochner Palace

FAQ

Česky English

CONTRACTS & PRICING SMLOUVY A CENY

A minimum length of the accommodation contract is 1 calendar month. Long term contracts are also possible.

Minimální délka smlouvy o ubytování je 1 kalendářní měsíc. Dlouhodobé smlouvy jsou také možné.

Yes, minimum rental period is 1 calendar month.

Ano, minimální doba pronájmu je 1 kalendářní měsíc.

Yes. Domeq requires a security deposit equal to 1 monthly rent, paid in advance in addition to the 1st rent and a commission to Foreigners.cz, all paid due before move-in.

Ano. Kromě prvního pronájmu a provize společnosti Foreigners.cz, splatných před nastěhováním, Domeq vyžaduje zálohu ve výši 1 měsíčního nájemného.

The damage deposit is held in a dedicated escrow account and covers any damage you may cause to your apartment; this excludes normal wear and tear. It is refundable at the end of your stay with us and usually received within 28 days as long as there are no damages or outstanding rent. Domeq staff will inform you by email the status of your security deposit after your apartment is assessed for damage.

Záloha je uložena na vyhrazeném účtu úschovy a pokrývá veškeré případné škody ve vašem bytě (nad rámec běžného opotřebení). Vratná je na konci vašeho pobytu u nás a zpravidla ji obdržíte do 28 dnů, pokud nedojde k žádné škodě nebo v případě neuhrazeného nájemného. Pracovníci Domeq vás budou informovat e-mailem o stavu vaší zálohy poté, co byla zhodnocena výše škody vašeho pokoje/apartmánu.

The rent payment for the next month must be delivered until the 20th day of the current month. For example, you need to pay the July rent till the 20th June.

Platba nájmu na příští měsíc musí být doručena do 20. dne předcházejícího měsíce. Je třeba například zaplatit pronájem na červenec do 20. června.

Your stylish apartment, access to our vibrant communal spaces, all utility bills (i.e. electricity, water, heating) and Wi–Fi internet are all included.

The following is not included:

 • Insurance
 • Meals
 • TV license
 • Crockery, cutlery and cooking utensils
 • Linen (including bedding and towels)
 • Laundry room access
 • Laundry service
 • Cleaning service
  Borrowing of vacuum cleaner, iron and ironing board at the reception
  The packages for example include bedding and linen rental (incl. regular exchange), cooking utensils rental or regular cleaning or laundry service.

Váš stylový apartmán, přístup do našich živých společenských prostor a veškeré účty za elektřinu, vodu, topení a Wi-Fi.

V nájmu nejsou zahrnuty tyto položky:

 • Pojištění
 • Stravování
 • TV licence
 • Nádobí, příbory a kuchyňské nádobí
 • Ložní prádlo (včetně povlečení a ručníků)
 • Přístup do prádelny
 • Prádelna
 • Úklidová služba
 • Zapůjčení vysavače, žehličky a žehlicího prkna na recepci
 • Je možné si zakoupit balíček, který zajistí pronájem ložního prádla (včetně pravidelné výměny), pronájem kuchyňských potřeb nebo pravidelné čištění či přístup do prádelny.

No, all prices already include VAT.

Ano, všechny ceny již zahrnují DPH.

Domeq has a communal lounge, study areas, communal coffee area, reception, 24-hour security service, CCTV, electronic access card, cinema area, games tables, common laundry room, and access to the rooftop terraces with a stunning view on Brno.

Domeq má společný obývací pokoj, studovny, společnou kavárnu, recepci, 24 hodinovou bezpečnostní službu, CCTV, elektronickou přístupovou kartu, TV koutek, stolní hry, společnou prádelnu a přístup na střešní terasy s nádherným výhledem na Brno.

Domeq has 4 general apartment types:

 • Apartment of 40m2, suitable for 1-2 persons
 • Double Studio of 24m2, suitable for 1-2 persons
 • 2+ kitchenette/Lg. Double Room (wheelchair accessible) of 40m2, suitable for 1-2 persons
  Single studio of 22m2, suitable for 1 person only

Domeq má 4 apartmánů / jednotek:

 • Apartmán o velikosti 40m2, vhodný pro 1-2 osoby
 • Dvoulůžkové studio o rozloze 24m2, vhodné pro 1-2 osoby
 • 2+ kuchyňský kout / Dvoulůžkový pokoj (bezbariérový) o rozloze 40m2, vhodný pro 1-2 osoby
  Jednolůžkové studio 22 m2, vhodné pouze pro 1 osobu

Lower-floor apartments are dedicated for short-term residents while apartments located on the upper floors are reserved for long-term residents (with contract for 1 year and more). Other than that, all apartments have similar layout. The apartments are differentiated by:

 • size / bed
 • accommodation
 • wheelchair access
 • slight layout
 • differences
  balcony / no balcony

Byty s nižším podlažím jsou určeny pro krátkodobé obyvatele, zatímco byty umístěné ve vyšších patrech jsou vyhrazeny pro dlouhodobě bydlící obyvatele (se smlouvou na dobu 1 rok a více). Kromě toho mají všechny apartmány podobný vzhled.

Apartmány jsou rozlišeny podle:

 • velikosti / počtu lůžek
 • bezbariérového přístupu
 • drobných detailů v
 • rozložení pokoje/apartmánu
  pokojů/apartmánů s balkonem nebo bez

Currently Domeq does not have a ‘restaurant’ on-premises, but there are various restaurant options in the surrounding Ponavka park, in addition to nearby local restaurants. Domeq has both in-suite cooking hobs as well as ground floor communal cooking area.

Momentálně Domeq nemá v areálu “restauraci”, ale v okolním parku Ponāvka i mimo areál se nacházejí různé restaurace. Domeq má v přízemní společnou kuchyňku.

We love them, but don’t allow them, unless required for medical purposes (as companions of visually impaired residents, for example)

Domácí mazlíčky máme rádi, ale pokud to nevyžadují lékařské účely (například jako společníci zrakově postižených), povoleni nejsou.

BOOKINGS REZERVACE

Foreigners is an agency exclusively managing the whole booking process. The whole procedure from the first visit up to the apartment handover of the room is executed by Foreigners. The agency is charging a commission of monthly rent.
Bookings can be done by speaking directly with our booking representative at info@domeq.cz.

Foreigners je agentura, která výhradně spravuje celý proces rezervace. Celý postup od první návštěvy až po předání apartmánu provádí Foreigners. Agentura si účtuje provizi ve výši měsíčního nájemného.
Rezervaci lze provést přímo u našeho rezervačního zástupce na adrese info@domeq.cz.

We accept all debit and credit cards/bank transfers or cash in Czech Crowns to confirm a booking. No personal cheques or cryptocurrencies accepted (yet).

Pro potvrzení rezervace přijímáme všechny debetní a kreditní karty / bankovní převody nebo hotovost v českých korunách. Žádné šeky nebo kryptoměny nejsou (zatím) přijímány.

Yes. Only under exceptional circumstances (exceptional students) will we allow anyone under 18 to live in Domeq.

Ano. Pouze za výjimečných okolností (výjimečně nadaný student) lze bydlet v Domqu pod 18 let.

Yes. Domeq is available for full-time, graduate or postdoctoral candidates as well as employees / staff of our companies we cooperate with.

Ano. Domeq je k dispozici pro všechny studenty (platí i pro postgraduální nebo postdoktorandské studium) stejně jako pro zaměstnance a pracovníky společností, se kterými spolupracujeme.

Yes. Please contact Veronika Svobodova at number 00420 774 428 111 or on email info@domeq.cz. Please make sure you receive a tour confirmation before showing up. You can also check our Facebook page for upcoming tour days, and register on the Facebook page.

Ano. Kontaktujte Veroniku Svobodovou na čísle +420 774 428 111 nebo na e-mailu info@domeq.cz. Před prohlídkou se ujistěte, že jste obdrželi potvrzení. Můžete také zkontrolovat naši Facebook stránku pro nadcházející termíny prohlídek a zaregistrovat se zde.

Yes. You can move in on the day your contract starts or any day after the start of your contract, we just ask that you inform us of your arrival date by email at info@domeq.cz and let us know if anything changes.

Ano. Můžete se nastěhovat v den zahájení smlouvy nebo kdykoli po zahájení vaší smlouvy, jenom vás požádáme, abyste nás informovali o vašem datu příjezdu e-mailem na adrese info@domeq.cz a dali nám vědět, zda se něco mění.

Unfortunately, it is not possible to move in earlier. But in exceptional circumstances we may be able to arrange something for a small fee, please contact us and we can always look into this for you.

Naneštěstí není možné se nastěhovat dříve. Ale za výjimečných okolností budeme schopni za malý poplatek pomoci. Kontaktujte nás a nějak se dohodneme.

Yes, contact us so that we can check the possibilities. We will try our to accommodate your placement requests as best we can. Try to book together with your friend at the same time for best results. Feel free to make your requests clear by email at info@domeq.cz

Ano, kontaktujte nás, abychom mohli zjistit možnosti. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům na umístění, jak nejlépe budeme moci. Rezervaci je nejlepší učinit s vaším partnerem najednou. Ale Neváhejte a napište nám své požadavky emailem na adresu info@domeq.cz.

Contact

Street Address:

Dornych 519/47e
Trnitá
617 00 Brno
Czech Republic

Community Manager:

Zdeňka Kadlčíková

Zdeňka Kadlčíková

Domeq Receptionist

Interested in Domeq?

I am interested in:

Domeq on Facebook